DialogBogen

 

 

DialogBogen – Et redskab til refleksion for elever, studerende og medarbejdere inden for Social- og sundhedsområdet

 

 

Af Laust Sørensen, forstander, Betaniahjemmet, Frederiksberg

 

 

Bogen er tiltænkt alle, der har en opgave inden for ældre- og demensområdet. Det er et konkret arbejdsredskab, der kan bruges til at skabe inspiration og refleksion over et givent emne i dagligdagen.

 

Bogen er opdelt i 24 forskellige temaer og spænder lige fra ”Mødet med mennesket” til ”Kultur og traditioner omkring det at sige farvel”.

Ved hvert tema er der en billedside og en kort beskrivelse af emnet, derefter en række refleksive spørgsmål, der kan anvendes til at skabe en god faglig dialog. Det at spørgsmålene skal besvares først ”generelt”, så ud fra én beboer og endelig personligt, er med til at skabe faglig viden og læring.

Forfatterne bag DialogBogen har alle arbejdet mange år inden for ældre- og demensområdet. De har sammen og hver for sig indsamlet viden og fået mange erfaringer om, hvad der skal til, for at skabe et godt arbejds- og hverdagsliv, både for medarbejderne og beboerne.

Bogen er på 58 sider i A4 format, farver, med spiralryg, klar plastfor- og bagside, der gør den ideel som arbejds bog. Og får man lyst til at vide mere, er der kildehenvisninger ved hvert tema og bagest i DialogBogen henvisninger til relevant litteratur og film i forhold til bogens temaer..

DialogBogen koster 89 kr. Klassesæt a´ 10 stk. 750 kr. Bestilling på kontor@betaniahjemmet.dk

 

Marianne Lassen, underviser på Diakonissestiftelsens Social- og Sundhedsskole, skrev om DialogBogen: Bogen er en værktøjskasse hvor 24 forskellige arbejdsredskaber præsenteres, og som kan strukturere samværet med den ældre og/eller demente borger. Alle redskaber er vigtige nedslag, som er med til at fastholde fokus, mødet og relationen med det enkelte menneske, i en travl hverdag. Samtidig viser bogen vigtigheden af struktur og målsætning for mødet med hinanden.