Ny professor på Københavns Universitet

rudi

1. januar 2015 tiltrådte Rudi Westendorp som professor på Københavns Universitet, hvor han bliver tilknyttet Center for Sund Aldring og Institut for Folkesundhedsvidenskab.

Rudi Westendorp skal forske i innovative løsninger til at fremme livslængde og livskvalitet hos ældre. Hans tværfaglige forskning tager udgangspunkt i begrebet ”vitalitet”, som har fokus på at inspirere ældre til ikke blot for at få mest ud af livet, for deres egen skyld, men også at fortsætte med at yde et bidrag til samfundet.

Han undersøger blandt andet, hvordan man kan give ældre værktøjer til at leve et selvstændigt liv på trods af fald i fysisk og mental formåen. Han kommer fra en stilling som professor i ”old age medicine” ved Leiden University Medical Centre, Holland og var direktør for Leiden Academy on Vitality and Ageing, som udfører forskning og uddannelse med fokus på innovation til fremme af livskvaliteten hos ældre.

Alder og sygdom er uafhængige størrelser

Gennemsnitslevealderen er de seneste 150 år steget med 4-5 år per generation, og andelen af ældre stiger. Professor Rudi Westendorp er meget optaget af, hvordan vi som samfund ser på ældre og alderdommen.

– Alder er ikke et problem, samfundet gør det til et problem. Når vi ser på ældre, tænker vi ofte, at alderdom og sygdom er to sider af samme sag. Men alderdom og sygdom er to uafhængige ting. I dag begynder langt de fleste af os først at blive gamle omkring 75-årsalderen. Der er mennesker, som bliver syge tidligere i livet, men så er sygdommen ikke alene et resultat af deres alder, siger professor Rudi Westendorp.

Ældre er tilfredse med livet

– Et centralt spørgsmål i aldringsforskningen er ældres egen opfattelse af deres liv. Ældre, som evner hele tiden at tilpasse sig de ændrede omstændigheder livet byder dem, er ofte dem, der selv synes, at de har et godt liv. Forskning viser, at hollændere og danskere selv oplever deres liv som fyldt med muligheder, ser deres skavanker som mindre betydningsfulde og scorer tilfredsheden med deres liv til 8 ud af 10, fortæller Rudi Westendorp.

Innovative løsninger skabes i samarbejde

– Samarbejde mellem private virksomheder, offentlige partnere og vidensinstitutioner er altafgørende for at finde de bedste og mest innovative løsninger til, at ældre fremover så vidt muligt kan klare sig selv, siger Rudi Westendorp.Derfor er han meget glad for at blive en af drivkræfterne i det nye europæiske konsortium EIT Health, som i december fik en milliard-bevilling fra EU. I konsortiet deltager blandt andet danske Novo Nordisk, Pensionsselskabet PKA og Københavns Universitet.