NATIONAL KONFERENCE OM ALDRING OG SAMFUND

 

 

Programmet for Den Nationale Konference om Aldring og Samfund d. 2.-3. november 2015 kan nu ses i sin helhed ved at klikke umiddelbart til venstre herfor…

 

 

Konferencen har som overskrift: “Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre?”. Temaet er valgt med baggrund i det pres, den offentlige velfærd er under i disse år. Et pres, der både kan få negative følger, men som også kan udløse nytænkning og bringe nye aktører på banen i forhold til velfærdsløsninger for syge og svækkede ældre.

 

Den indledende session indeholder følgende oplæg:

  Konkurrencestatens konsekvenser for fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre v. professor Katrin Hjort, Syddansk Universitet

  Kunden og de private virksomheder som aktører i ældreplejen v. professor Tine Rostgaard, Aalborg Universitet

  Familiernes rolle i fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre  v. forskningsleder Tove Lindhardt, Herlev Hospital

  Vilkår for brugernes deltagelse i udformningen af fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre  v. professor Helle Timm, leder af Videncenter for Rehabilitering og Palliation, Syddansk Universitet

  Frivillighed som dynamo i fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre v.  medlem af Frivilligrådet, sundhedschef Annemarie Zacho-Broe,  Århus kommune

 

 

Efter den indledende session vil der blive afholdt en lang række parallelle symposier med relation til konferencens tema. Programmet vil også i år omfatte et symposium for ph.d. – studerende, samt uddeling af Kirsten Avlund Prisen med efterfølgende forelæsning af vinderen.

Deltagere i konferencen opfordres til at indsende forslag til symposier.