FOTO OG AKVARELUDSTILLING

”SPOR AF LIV”

Linjer i landskaber, linjer i ansigter, spor af liv, der er levet.

 

Untitled Untitled2  Untitled5 Untitled4   Untitled3

 

Efter at jeg selv er kommet ”lidt op i årene”, er jeg blevet optaget af, hvordan man kan sætte spor på papir med medier som fotografi og akvarel, – spor af liv, som vi finder og tyder alle vegne: Veje, som linjer ind i landskabet, huse, vi har boet i og forladt. – Og allermest spændende: De spor af levet liv, som findes i vores egne ansigter, når vi har nået en vis alder.

Med mine portrætfotos af ældre kvinder vil jeg gerne sætte fokus på dette vores ydre betræk, som, hvis det ikke fornægtes og forsøges skjult, netop kan fortælle noget om, hvem vi er og om det liv, vi har levet.

Der er en klar identifikation i min optagethed af ældre kvinder, hvilket også kan ses i min  akvarelserie ”Morliller”.  Jeg lægger mærke til ældre kvinder overalt og synes, det er spændende at afbilde os, som vi færdes nu: Gangbesværede, krumryggede, … stadig aktive, om end med nedsat tempo, eftertænksomme, afklarede, afventende..

 

 Untitled6 Untitled7 Untitled8 Untitled9 Untitled10

 

 Karen Rønne, januar 2015

 

Udstillingen kan ses fra d. 4 marts til d. 24 april 2015

i Kunstforeningen Center uden Grænser (CuG )

Fortegården, Ellebjergvej 14. K.  – 8240 Risskov