Temadag om dysfagi: Det smager af torskerogn…


af Anne Marie Beck, phd, klinisk diætist og forskningsassistent, Herlev Hospital


165 personer, kliniske diætister, ergoterapeuter, plejepersonale, køkkenpersonale m.v. deltog i temadagen, der blev afholdt på Herlev Hospital og var arrangeret af Dansk Selskab for Klinisk Ernæring (DSKE) i samarbede med Forskningsenheden for Ernæring (EFFECT) på Herlev Hospital og Dansk Gerontologisk Selskab.

Baggrunden for dagen var at der i 2012 udkom en klinisk retningslinje med anbefalinger for valg af kost og væske med henblik på at forbedre ernæringstilstanden og reducere risikoen for aspirationspneumoni hos personer med synkeproblemer (dysfagi). Og at der næsten samtidig udkom en rapport fra Patientombuddet, som fastslog de alvorlige konsekvenser af at få tilbudt den forkerte mad og drikke, når man har synkeproblemer.

Formålet med temadagen var derfor at få sat fokus på problemstillingen og få inspiration til hvad der kunne gøres for den sårbare målgruppe.

Grunden til titlen på temadagen ”Det smager af torskerogn…” var en presseomtale i 2012 i forbindelse med udgivelsen fra Patientombuddet. Her var en ældre beboere fra en plejebolig citeret for ovenstående i forhold til hvad han mente om den synkevenlige mad han fik.

Meget af ovennævnte blev berørt i løbet af dagen.

Oversygeplejerske Martin E. Bommersholdt kom og fortalt om netop rapporten fra Patientombuddet

Ergoterapeut MSc. Julie Boeberg Jensen berørte ”patient” aspektet af problemet, jf. torskerogn

Oversygeplejerske Susanne Schaarup Zielke og afdelingsleder Pernille Hansted kom ind på hvordan man opsporer spiseproblemer, så det ikke ender så galt som i sagen fra Patientklagenævnet – og kom også ind på hvordan man håndterer problemet, når man har fundet det.

Akademisk medarbejder Signe Loftager Okkels fortalt hvordan hun/EFFECT arbejder på at forbedre maden til målgruppen, altså:  aldrig mere torskerogn!

Og til sidst var der et bud fra forskellige aktører i forhold til hvordan vi i det hele taget kommer videre med problemet.

 

Oplægsholdernes slides kan ses på www.dske.dk (se under afholdte møder – temamøde – dysfagi)