Mangfoldighedsplejehjem i København


Peder Lykke Centret i København begyndte i efteråret 2013 at profilere sig som et mangfoldighedsplejehjem. Det betyder et plejehjem, hvor alle skal kunne føle sig hjemme, uanset hvor man kommer fra.

Baggrunden er en politisk beslutning i Københavns kommune om at skabe plejeboliger, der er attraktive for mennesker med anden etnisk baggrund end dansk. Undersøgelser har vist, at der sammenlignet med ældre med dansk baggrund, er meget få med minoritetsetnisk baggrund, som flytter på plejehjem. Det sker til trods for, at de ud fra kommunale vurderingskriterier kunne have behov for det. Samtidig ved vi, at det sætter mange familier under pres, at de skal passe deres svækkede gamle derhjemme, samtidig med at de skal passe arbejde, uddannelse mm. En væsentlig årsag til den ”manglende brug” af plejeboliger er, at man i andre kulturer har andre traditioner for ældrepleje end dem, vi kender i det danske velfærdssamfund.

Peder Lykke Centret har fået en treårig bevilling til udvikling af mangfoldighedsprofilen. Pengene bruges til kurser og temadage for personalet, åbent hus-arrangementer, indretning af et rum, der kan bruges til at forskellige religiøse grupper kan afholde ceremonier m.m. Der er desuden fokus på at udvikle de fysiske rammer, køkkenfaciliteter og menuer, socialt liv og personalets kompetencer.

Mangfoldighedsprofilen udvikles i et tæt samarbejde mellem Peder Lykke Centrets ledelse, personale og nuværende beboere og resursepersoner fra forskellige etniske grupper og miljøer i København.

Processen følges af en forskergruppe, der løbende interviewer beboere, de der flytter ind undervejs, og de der viser interesse. Forskningen skal belyse, hvordan målgruppen oplever tilbuddet, og hvordan mangfoldighedsprofilen påvirker hverdagslivet på Peder Lykke Centret. Forskningen skal løbende bidrage til at kvalificere udviklingsprocessen.

Forskningen er finansieret af Ensomme Gamles Værn og Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning. Forskningskonsulent, ph.d. Anne Leonora Blaakilde og direktør, ph.d. Christine E. Swane deltager fra Ensomme Gamles Værn og læringskonsulent, ph.d. Eva Algreen-Petersen fra Københavns Kommune. Man kan kontakte egv@egv.dk for mere information om forskningsprojektet.