Fyraftensmøde om Ældre og Lyd


Eva Algreen-Petersen, ph.d., læringskonsulent i Københavns Kommune


Hvordan forstås og fortolkes lyd? Hvordan handler ældre mennesker med nedsat hørelse i landskaber af lyd?  Og hvordan kan inferno af lyd på plejehjem omdannes til ’Aktiv Vellyd’?

Det var temaerne for et fyraftensmøde i Dansk Gerontologisk Selskab, der blev holdt d. 28. november på Aalborg Universitet i Sydhavnen.

To oplægsholdere fortalte ud fra hver deres perspektiv om Ældre og Lyd:

På baggrund af et feltarbejde i en københavnsk ældreklub fortalte antropolog og projektleder i Oticon Therese Thorstholm om, hvordan lyd opleves når hørelsen svækkes. Forandringer i oplevelsen af lyd blev illustreret ved hjælp af et billede af et landskab, der først ses tydeligt og i klare farver og derefter som et utydeligt billede, hvor nuancerne er væk og farverne erstattet af grå nuancer. De ældre mennesker, Therese Thorstholm havde interviewet, kunne fortælle om, hvordan deres nærvær og deltagelse i sociale sammenhænge var afhængig af hørelsen og af om de huskede at tage høreapparater på.

Linda Heinrichson, demens- og proceskonsulent, fulgte op på lydlandskaberne med et oplæg om muligheden af at skabe velbefindende for mennesker med demens gennem musikalske pauser og støjdæmpning. Gennem et toårigt projekt på plejecentret Sølund i København, har Linda Heinrichson undersøgt dagligdagens struktur og lydlandskab for beboere og personale.

I samarbejde med teknikere er der i projektet udviklet et ’lydsystem’, der kan reducere forstyrrende støj fra f.eks. opvaskemaskiner og skabslåger og erstatte det med ’lydpauser’ bestående af musik, der vælges af beboerne.

 

Næste fyraftensmøde får temaet ”Forebyggelse af fald” og holdes d.31.3. 2014