Nyhedsbrev fra DGS

Dansk Gerontologisk Selskab udsender fire nyhedsbreve om året.

Medlemmer af selskabet får automatisk tilsendt oplysninger om
brevene, men andre kan på disse sider også følge med i, hvad der rører sig på det Gerontologiske Danmarkskort!Kort nyt

 

 

Mad og Måltider – ny forebyggelsespakke fra Sundhedsstyrelsen
Styrk kroppen og let hverdagen –  ÆldreForums populære træningsprogram er nu på nettet
Idræt for folkesundheden –  bevilling til Københavns Universitet og den danske idrætsverden

 

 

 

Sundhedsstyrelsen

 

I slutningen af november udgav Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Fødevarestyrelsen en forebyggelsespakke ’’Mad og Måltider’’. Pressemeddelelsen fra de to ministre (Astrid Krag og Mette Gjerskov) i den forbindelse havde overskriften ’’Alt for mange danskere døjer med helbredsproblemer og sygdom, som kunne være undgået, hvis vi spiste lidt mere salat og lidt færre basser’’.

Baggrunden er at kommunerne med deres daglige kontakt til en stor del af borgerne har en enestående mulighed for at skabe rammer, der fremmer sunde mad og måltidsvaner. Sunde mad- og måltidsvaner har – i samspil med bl.a. fysisk aktivitet – stor betydning for at fremme og bevare et godt helbred. Det gælder særligt for borgere i kommunens institutioner fx i daginstitutioner, på skoler eller plejehjem for ældre.

Forebyggelsespakken fokuserer både på maden og måltiderne. Der er solid videnskabelig dokumentation for, at madens sammensætning og indhold af næringsstoffer kan have en både sundhedsfremmende og sygdomsbeskyttende virkning i et livsforløb.

Kommunerne kan ved at tage afsæt i de anbefalinger forebyggelsespakken præsenterer kvalificere lokale indsatser.

Forebyggelsespakken kan findes på www.sst.dk eller www.altomkost.dk

 

 

 

ÆldreForum

 

Styrk kroppen og let hverdagen – det er aldrig for sent er ÆldreForums populære træningsprogram, der nu kan ses og følges på nettet. Programmet har hidtil været udsendt på dvd, men er meget efterspurgt. Derfor har ÆldreForum valgt at lægge det på deres hjemmeside, så endnu flere kan få glæde af det. Træningsprogrammet henvender sig primært til ældre, som ønsker at træne hjemme, og som ikke i forvejen er fysisk aktive. Øvelserne træner bevægelighed, balanceevne, muskler og kondition– kort sagt de fysiske færdigheder, der er brug for i hverdagen. (Kilde: Social Fokus)

Yderligere information findes på www.aeldreforum.dk

 

 

 

Københavns Universitet

 

Københavns Universitet og den samlede danske idrætsverden går sammen i det hidtil største projekt herhjemme med oprettelsen af Center for Holdsport og Sundhed. Det nye center samler forskere indenfor idræt og sundhed under et tag. Formålet er at bistå idrætsverdenen, kommuner, virksomheder og private idrætsudøvere med nye metoder og ideer indenfor holdsport og dermed fremme folkesundheden.

Det er en uddeling på 33,3 mill. kr. fra Nordea-fonden, som har muliggjort det nye center. Centeret placeres på det ny-fusionerede Institut for Ernæring, Fysisk Aktivitet og Idræt på Københavns Universitet og ledes af professor Jens Bangsbo. Bl.a. er der iværksat to forskningsprojekter omhandlende ældre;

’’Holdspil og ældre’’ samt ’’For gammel til boldspil? Udfordringer og muligheder ved ældres deltagelse i holdsport’’

Man kan læse lidt mere om centret og bl.a. de to projekter på www.holdspil.ku.dk