Nyhedsbrev fra DGS

Dansk Gerontologisk Selskab udsender fire nyhedsbreve om året.

Medlemmer af selskabet får automatisk tilsendt oplysninger om
brevene, men andre kan på disse sider også følge med i, hvad der rører sig på det Gerontologiske Danmarkskort!


 

Er det gode år, der lægges til livet?

 

 

Dansk Center for Aldringsforskning II (DARC II) har modtaget ny 5-årig bevilling. Dermed kan det produktive interdisciplinære samarbejde fortsætte, ledet fra Syddansk Universitet
Professor i Epidemiologi, dr.med., phd, leder af Dansk Center for Aldringsforskning, Kaare Christensen, Syddansk Universitet.

 

 

I 2008 blev Dansk Center for Aldringsforskning (DARC) etableret på grundlag af en 5-årig bevilling fra VELUX FONDEN med det overordnede forskningstema ”Hvorfor ældes vi forskelligt?”. DARC er baseret på et interdisciplinært samarbejde mellem Dansk Center for Molekylær Gerontologi ved Aarhus Universitet, Afdelingen for Social Medicin ved Københavns Universitet og Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed i Glostrup, samt Center for Aldringsforskning ved Syddansk Universitet, hvorfra DARC ledes.

 

                                   Figurtekst: DARC II har en bred og interdisciplinær tilgang til aldringsforskning.
                                                                  Klik på figuren for at se den tydeligere.

 

 

 

Som illustreret i figuren, komplementerer de tre universiteters kompetencer hinanden på bedste vis så baggrunden for variationen i aldringsprocesserne belyses i et spektrum spændende fra molekyler til organer, mennesker og populationer. DARC drager endvidere fordel af, at gruppen har adgang til omfattende bio-psyko-sociale kohorte-undersøgelser med en stor bredde af aldringsdata og biologisk materiale.

 

DARC er opbygget omkring yngre forskerprojekter, og alle ph.d.-studerende og postdocs arbejder på projekter, der går på tværs af universiteterne og med vejledere fra mindst to af universiteterne. Dette sikrer et reelt tværvidenskabeligt samarbejde.

 

DARC er blevet evalueret meget positivt af et internationalt panel i 2011 og i 2012. Især det produktive samarbejde på tværs af forskningsdiscipliner og en satsning på yngre forskere blev fremhævet som en platform for en positiv udvikling inden for dansk aldringsforskning. DARCs forskning har endvidere skabt betydelig national og international interesse, ikke kun videnskabeligt men også blandt beslutningstagere, medier og lægfolk.

 

På den baggrund har VELUX FONDEN i 2012 doneret en ny 5-årig bevilling til videreførelse af centeret som DARC II, hvor det centrale forskningstema vil være ”Er det gode år der lægges til livet?”

 

Baggrunden for dette forskningstema er, at en stadig større andel af befolkningen opnår en meget høj alder. Dødeligheden for 80- og 90-årige er således halveret inden for de sidste 50 år, men der er blandt forskere, beslutningstagere og generelt i befolkningen en bekymring for, om denne udvikling betyder, at en stor del af de kommende ældre vil være fysisk og kognitivt funktionshæmmede.  Bevaret intellektuel formåen er afgørende for livskvaliteten blandt ældre, specielt da der ikke findes effektive behandlinger eller hjælpemidler, der kan kompensere for intellektuelt tab.

 

I DARC II vil der være særligt fokus på kognition i de højeste aldre, og der vil blive fokuseret på spørgsmål som:

 

Er kognitive evner bedre bevaret i de nye store årgange af ældre end i tidligere årgange?

 

Hvad betyder uddannelse og kognition tidligere i livet for kognition blandt ældre?

 

 

Er kognitiv funktions sammenhæng med helbred og livslængde betinget af underliggende fælles genetiske og familiemæssige faktorer?

 

Findes der miljømæssige og genetiske karakteristika for dem, som har særdeles velbevaret kognitiv funktion i de højeste aldre? – og kan de molekylære mekanismer identificeres?

 

Er mitokondrie-funktion og stabilitet af genomet afgørende faktorer for bevarelse af kognitive evner i de højeste aldre?

 

 

På grund af de gode erfaringer med yngre forskere som bindeled mellem forskellige enheder i DARC vil samme organisationsstruktur blive videreført i DARC II. Da projekterne tager udgangspunkt i allerede etablerede ressourcer samt et veletableret samarbejde, håber og forventer vi, at også DARC II vil bidrage til den fortsatte udvikling i dansk aldringsforskning.