Torsdag, den 9. november 2017

09.00 – 09.30 Registrering

 

09.30 – 10.00 Velkomst

 

Formand for Dansk Gerontologisk Selskab, Jette Thuesen, postdoc, REHPA, studieleder, SDU.

 

Kulturelt indslag

 

v/ Else Skovborg og Andreas Nikolajsen

 

10.00 – 12.00 Perspektiver på hverdagsliv

 

Leder af key-note session: Morten Hillgaard Bülow, redaktør, Tidsskriftet Gerontologi

 

Hverdagslivet – hver dag hele livet

Christine E. Swane, kultursociolog, ph.d., direktør og forskningsleder, Fonden Ensomme Gamles Værn

 

Om hverdagsliv blandt usædvanlige ældre mennesker i København: erkendelser fra et længerevarende etnografisk feltarbejde

Jon Dag Rasmussen, antropolog, ph.d., postdoc, DPU – Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Pædagogisk antropologi, Aarhus Universitet

 

12.00 – 13.15 Frokost

 

13.15 – 14.45 SYMPOSIUM/FRIE FOREDRAG/WORKSHOP

 

Symposium: Rehabilitering: Erfaringer hidtil og ny viden

Leder af symposium: Louise Scheel Thomasen, fuldmægtig, Sundhedsstyrelsen

 

Hvor blev geriatrien af i rehabilitering på ældreområdet?

Finn Rønholt Hansen, ledende overlæge, ph.d. MPA, Medicinsk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital

 

Rehabilitering i kommuner – hvad ved vi og hvori består aktuelle udfordringer og muligheder?

Louise Scheel Thomasen, fuldmægtig, Sundhedsstyrelsen

 

Ældre menneskers prioriteringer og strategier i rehabilitering

Tove Lise Nielsen, ph.d.-studerende, Ergoterapeutuddannelsen, VIA University College og Defactum Region Midtjylland

 

Demens, rehabilitering og hverdagsliv – evidens og praksis i Danmark. Resultater fra kortlægning og litteratursøgning

Jette Thuesen, postdoc, REHPA, Videnscenter for Rehabilitering og Palliation og studieleder, masteruddannelsen i rehabilitering, Syddansk Universitet

 

13.15 – 14.45 WORKSHOP: ER VI PARATE TIL DEN SELVBESTEMMENDE BORGER?

– MEDARBEJDERNES PRAKTISKE ERFARINGER OG UDFORDRINGER MED AT SKABE EN MENINGSFULD HVERDAG PÅ PLEJECENTRE I FÆLLESSKAB MED BORGERNE

Leder af workshop: Ursula Stockmarr, Center for Omsorg og Rehabilitering, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns kommune

 

Oplægsholdere: Anne-Marie Linke, sosu-hjælper, Bomi-Parken Plejecenter

Matthias Bang Petersen, aktivitetsmedarbejder, Kærbo Plejecenter

Karin Hvidtfeldt, afdelingsleder, Plejecentret Aftensol

 

13.15 – 14.45 FRIE FOREDRAG

Leder af frie foredrag: Anne Marie Beck, docent, Professionshøjskolen Metropol

 

Værdier i hverdagslivet hos gamle i Grønland

Kamilla Nørtoft, postdoc, Arktisk Aldring, Københavns Universitet

Tenna Jensen, lektor, Arktisk Aldring, Københavns Universitet

 

Fra plejebolig til hospital og hjem igen – en kvalitativ afdækning

Hanne Nygaard, RN, stud.scient.san. & Anette Ekmann, RN, MScPH, ph.d., Akutmodtagelsen – Afdelingen for Sammenhængende Patientforløb, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

 

Hverdagslivet for ældre indvandrere i København

Irene Nørlund, Birgitte Gade Brander, Runa Midtvåge, lektorer ved Ernærings- og Sundhedsuddannelsen og Global Nutrition and Health, Professionshøjskolen Metropol

 

Oplevelser og behov hos pårørende til demente under to forskellige velfærdsregimer

Anne Liveng, lektor, Center for Sundhedsfremmeforskning, Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet

 

14.45 – 15.15 Kaffe m.v.

 

15.15 – 16.45 SYMPOSIER OG FRIE FOREDRAG

 

Symposium: Fortællinger om ensomhed og enlighed

Leder af symposium: Karen Munk, lektor, VIA Aldring & Demens, Center for Forskning, VIA University College samt Afd. for Filosofi og Idéhistorie, Institut for Kultur og Sam- fund, Aarhus Universitet

 

Geronto-sociologisk ensomhedsforskning historisk set

Karen Munk, lektor, VIA Aldring & Demens, Center for Forskning, VIA University College samt Afd. for Filosofi og Idéhistorie, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet

 

Sundhed og hverdagsliv blandt enlige, ældre mænd

Kristian Park Frausing1,2, Michael Smærup1, Kirsten Maibom2, Per Lindsø Larsen3, Karen Pallesgaard Munk1,2

1 VIA University College

2 Aarhus Universitet, Institut for Kultur og Samfund

3 Center for Oligofrenipsykiatri

 

Ensomhed som en uafvendelig ledsager til moderne alderdom?

Michael Smærup1, Kristian Park Frausing1,2, Kirsten Maibom2, Karen Pallesgaard Munk1,2.

1 VIA University College

2 Aarhus Universitet, Institut for Kultur og Samfund

 

15.15 – 16.45 FRIE FOREDRAG

Leder af frie foredrag: Eva Algreen-Petersen, forstander, Plejecentret Aftensol

 

Inddragelse af ældre beboere i design af bolignære uderum

Kamilla Nørtoft, postdoc, APEN, IBBL, KADK, Arkitektskolen og Sidse Carrol, ph.d.-studerende, APEN, IBBL, KADK, Arkitektskolen

 

Motionsboldspil som en fællesskabsdannende og sundhedsfremmende aktivitet hos ældre i alderen 65-93 år – resultater fra randomiserede kontrollerede forsøg i fore­ningsregi og kommunale ældretilbud

Jacob Vorup, ph.d., Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg, University College Lillebælt

 

Et lærings og kulturfokus: Professionelles holdninger og handlinger vedrørende bebo- ernes selvbestemmelse på plejecentre

Inge Stounbjerg, master i pædagogisk udviklingsarbejde, konsulent, Hedensted Kommune

 

Hverdagsrehabilitering i plejeboliger. En ny kultur.

Knud Erik Jensen, konsulent, Udvikling og Dokumentation

 

15.15 – 16.45 SYMPOSIUM MED PH.D.-STUDERENDE

Leder af symposium: Charlotte Juul Nilsson, lektor, Afd. for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

 

Symposiet er en præsentation af igangværende ph.d.-projekter og feedback og diskussion med deltagere og opponenter indenfor gerontologi

Opponenter: Finn Rønholt Hansen, ledende overlæge, ph.d. MPA, Medicinsk afdeling, Herlev og Gentofte Hospital, Jette Thuesen, postdoc, REHPA og studieleder, SDU og Anne Leonora Blaakilde, konsulent, Region Sjælland

 

Ældre, søvn og rehabilitering i et sociokulturelt perspektiv

Trine Schifter Larsen, ph.d.-studerende, Institut for Mennesker og Teknologi, Center for Sundhedsfremmeforskning, Roskilde Universitet i samarbejde med Klinisk Forsknings-center, Amager og Hvidovre Hospital

 

Ældre menneskers prioriteringer og strategier i rehabilitering

Tove Lise Nielsen, ph.d.-studerende, Ergoterapeutuddannelsen VIA University College og Defactum, Region Midtjylland

 

Udvikling af Herlige ELDORADO-måltider

Signe Loftager Okkels, ph.d.-studerende, Enhed for diætetik og klinisk ernæringsforskning. Herlev & Gentofte Hospital

Anne Marie Beck, seniorforsker, Enhed for diætetik og klinisk ernæringsforskning, Herlev & Gentofte Hospital

Susanne Gjedsted Bügel, professor MSO, Afsnit for klinisk og forebyggende ernæring, Institut for Idræt og ernæring, Københavns Universitet

Annemarie Olsen, lektor, Afsnit for sensorik og forbrugervidenskab, Institut for fødevarevidenskab, Københavns Universitet

 

16.45 – 17.45 Pause

 

17.45 – 18.30 Kirsten Avlund Prisen

 

                              Prisvinder 2017: Mikael Thinggaard

 

Prisoverrækkelse og -forelæsning ved prisvinderen

                                       

18.30 Middag