Fredag, den 10. november

08.30-09.45: WORKSHOPS OG SYMPOSIUM

 

WORKSHOP: SEKSUALITET OG SAMLIV

Leder af workshop: Lotte Evron, lektor, Institut for Sygepleje, Professionshøjskolen Metropol

Workshoppen består af tre oplæg og afrundes med spørgsmål og diskussion mellem oplægsholdere og deltagere.

 

Sundhedsprofessionelles oplevelse af egen nonverbale kommunikation i mødet med og samtalen om borgerens seksualitet i rehabilitering

Lotte Myler, master i rehabilitering med speciale i professio­nelle relationer og lektor, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

 

Sundhed og seksualitet efter fjernelse af prostata i senlivet

Lotte Evron, lektor og Gitte Wind, docent, Institut for Sygepleje, Professionshøjskolen Metropol

 

Seksualitet, intimitet og samliv i hele livet

Ny viden og metoder og redskaber til at styrke kommuner og sundhedsprofessionelles arbejde med at styrke ældres seksuelle sundhed og trivsel 

(Obs.: Dette link fører dig væk fra DGS’ hjemmeside; returnér vha. browserpile)

Morten Emmerik Wøldike, sociolog og national projektleder i Sex & Samfund

 

 

08.30-09.45: SYMPOSIUM: HVERDAGSLIV MED MAD, MÅLTIDER OG ERNÆRING

Leder af symposium: Anne Marie Beck, docent, Ernærings og sundhedsuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol

 

Sygeplejerskers metoder og perspektiver vedrørende måltider og rehabilitering

Line Hesselvig Krogh, ph.d.-studerende, Aalborg Universitet, København & Ernærings- og sundhedsuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol

 

Projektet: Appetit på måltidet

Mette Merlin Husted, projektleder, Foreningen af Kliniske Diætister

 

Projektet: Fremfærd Ældre – kost og ernæring

Lene Toft Johansen, mad og måltidskonsulent, Kost & Ernæringsforbundet

 

 

08.30-09.45: WORKSHOP: ALDERDOM ER IKKE LIK SYKDOM

Leder af workshop: Runar Bakken, dosent, Institutt for sykepleie og helsevitenskap, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Høgskolen i Sørøst-Norge.

 

 

9.45-10.00: PAUSE

 

 

10.00-11.15: SYMPOSIUM, FRIE FOREDRAG OG WORKSHOP

SYMPOSIUM: HVERDAGSLIV MED DEMENS

Leder af symposium: Rikke Gregersen, docent, forskningsleder, VIA Aldring og Demens.

 

Hverdagsliv med demens på plejecenter? Hvad definerer betydningsfulde stunder, og hvordan understøtter og dokumenterer vi det?

Rikke Gregersen, docent, VIA Aldring og Demens, Center for Forskning, VIA University College

 

Hvordan kan vi bruge ”Meningsfuldhed” som Pædagogisk Princip, og hvordan kan vi arbejde livsforms-orienteret?

Pia Østergaard, demensfaglig udviklingskonsulent i Magistrat for Sundhed og Omsorg i Aarhus. Uddannet sygeplejerske, diplom i sociologi, diplom i ledelse og pædagogik

 

Hvordan arbejder vi med reminiscens, og hvilken betydning har det?

Anders Møller Jensen, ph.d.-studerende, VIA Aldring og Demens, VIA University College & Susanne Bollerup Overgaard, CON AMORE, Aarhus Universitet

 

At skabe fællesskaber blandt beboere i pleje­boliger med baggrund i deres interesser og livsstile

Annette Johannesen – konsulent, ABLE

 

 

10.00-11.15: FRIE FOREDRAG

Leder af frie foredrag: Eva Algren-Petersen, forstander, Plejecentret Aftensol

 

Ældres autonomi- og livssituation i den politiske tilrettelæggelse af plejeboligens rammer

Ulla Skjødt, lektor, ph.d., University College Sjælland

 

Teknologi til forbedring af livskvalitet i plejebolig for ældre, der lider af demens 

Ulla Skjødt, lektor, ph.d.; Susanne Dambæk, lektor; Jacob Suhr Bisschop Thomsen, adjunkt, University College Sjælland

 

En bedre hverdag med skylle-tørre toiletter?

Christine Rytter, cand. scient, lektor, Inge Løbner, sygeplejerske, MHH, lektor, Bodil Sørensen cand. scient, ph.d., lektor, Forskningscenter for Sundheds- og Velfærdsteknologi, VIA University College

 

 

10.00-11.15: WORKSHOP: AT SKABE GODE DAGE I ÆLDREBOLIGER.

PROJEKT ”LIVSKVALITET BLANDT ÆLDRE BORGERE I ALMENE BOLIGOMRÅDER”

Leder af workshop: Inge Kolind, specialkonsulent, fysioterapeut, MPP, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune

 

 

11.15 – 11.30: KAFFE OG TE

 

 

11.30 -12.45: WORKSHOP, SYMPOSIER OG POSTERS

 

11.30 -12.45: SYMPOSIUM: AT MØDES I MUSIKKEN 

– NÆRVÆR OG KOMMUNIKATION MED PERSONER MED DEMENS

Leder af symposium: Aase Marie Ottesen, ph.d., postdoc, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet

 

Musik og sang som indgangsport til at dække psykosociale behov hos personer med demens

Aase Marie Ottesen, ph.d., postdoc, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet

 

Musikterapi: Individuelle musikterapeutiske forløb og tværfaglig indsats med faglig vejledning af omsorgsgivere

Ulla Ladegaard og Sara Schou Nielsen, musikterapeuter, Demensenheden, Vejle Kommune

 

Læringsstrategier og redskaber, der får musikken til at blive en integreret del af hverdagslivet

Julie Kolbe Krøier, musikterapeut, Plejecenteret Sølund, Københavns Kommune

 

At vise vejen og skabe rum for medarbejderne i musiske forandringsprocesser

Jan Nybo Jensen, centerchef, Plejecenteret Sølund, Københavns Kommune; Birte Schelde, demensfaglig leder, Demensenheden, Vejle Kommune og Dorthe Lynge, centerleder, Demenscenter, Skovgården, Mariagerfjord Kommune
 

 

Involvering af personer med demens gennem brug af sangskrivning som narrativ metode i aktionsforskning

Poul Ilsøe, musikterapeut, Demenscenter Skovgården, Mariagerfjord Kommune og Aase Marie Ottesen, ph.d., postdoc, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet

 

POSTERS i dette symposium:

 

Sølund – et Musikplejehjem i Københavns kommune.

Rikke Jensen, afdelingsleder og Julie Krøier, musikterapeut, Plejecentret Sølund, Københavns Kommune

 

Personer med demens ”kommer til orde” i forskning om sang og musik i hverdagsrehabilitering

Poul Ilsøe, musikterapeut, Dagcenter Krogen, Demenscenter Skovgården, Hadsund

Aase Marie Ottesen, postdoc, ph.d., Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet

 

 

11.30 -12.45: WORKSHOP OG POSTERUDSTILLING VED VEGA NETVÆRKET:

STJERNESTUNDER I ALDERDOMMEN

 

At dele stjernestunder

Birgitte Højlund, projektleder, Syddjurs Kommune

Glæden og nytten ved at bruge sin krop udendørs

Ole Mygind, projektchef, Marselisborg Centret

 

Ledelse med stjernestunder som mål

Emma Winther, centerleder og medlem af Ledelseskommissionen

 

Posters

 

 

11.30 -12.45: SYMPOSIUM: Samarbejde med ældre borgere i EU projekt

WIPP (Welfare Innovation in Primary Prevention)

Leder af symposium Paolo Caserotti, lektor, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU

 

Oplægsholdere:

Paolo Caserotti

Pia Øllgaard Olsen, ph.d.-studerende, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU

Jenny Havn, leder af forebyggelse, Ældre- og Handicapforvaltningen, Odense Kommune

Mathias Skjødt, projektkoordinator, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU

Jonathan Vaarst, ph.d.-studerende, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU

Erik Fangel Poulsen, læge og speciallæge i gynækologi, tidligere formand for Osteoporoseforeningen, medlem af Advisory Board for Sitless, repræsenterer Seniorhus Odense

 

 

12.45 – 13.45: Frokost

 

 

13.45 – 14.30: ’Blev vi så klogere?’

Tværfagligt panel fortæller om deres inspiration fra konferencen.

Leder af panelet: Christine E. Swane, kultursociolog, ph.d., direktør og forskningsleder, Fonden Ensomme Gamles Værn

 

Panelet består af:

Karen Leth, mad- og måltidskonsulent, Kost og Ernæringsforbundet

Signe Loftager Okkels, ph.d.-studerende, Enhed for diætetik og klinisk

              ernærings­forskning, Herlev & Gentofte Hospital

Tine Fristrup, lektor, DPU Århus Universitet

Elsebeth Iversen, leder af Sundhedshus Amager, Københavns Kommune

 

 

14.30 – 14.45 Tak for denne gang!

 

Afslutning ved formanden for Dansk Gerontologisk Selskab, Jette Thuesen