Aktiv aldring og gammelmandssukkersyge

 

 

På Københavns Universitet, Center for Sund Aldring, ser unge forskere på sund aldring i et holistisk perspektiv.

 

Phd-studerende Andreas Vigelsø Hansen, Center for Sund Aldring, Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet;
Phd-studerende Aske Juul Lassen, Center for Sund Aldring, Saxo-Instituttet, Afdeling for Etnologi;
AC-Fuldmægtig Line Damberg, Center for Sund Aldring, Københavns Universitet.

 

 

Forskning og uddannelse i hvordan flere mennesker kan få en sund aldring og et godt, langt og sundt liv, bliver stadig mere og mere aktuelt. I 2009 valgte Nordea-fonden at give Danmark en ny vigtig platform for dette arbejde med en satsning på Center for Sund Aldring (CESA) på Københavns Universitet. CESA fokuserer på at identificere de faktorer, der kan fremme den sunde aldring. Grundtanken er at betragte ”sund aldring” i et holistisk perspektiv, hvor aldring ikke bare er en biologisk proces, men noget, der også må betragtes i en socio-kulturel kontekst. Tilgangen til forskningen er derfor tværfaglig, og centret forsker i aldring og aldringsprocesser fra celle til samfund.

I dette og kommende numre af DGS’ nyhedsbrev vil vi bringe en række eksempler på forskningsprojekter, der skal vise forskelligheden i den aldringsforskning, der foregår i CESA, Københavns Universitet. Her bringer vi to konkrete eksempler på nogle af de igangværende forskningsprojekter, som udføres af unge forskere i centret.


                                   Foto: Rettighederne tilhører Center for Sund Aldring, Københavns Universitet.

 

 

En del af nøglen til forstå gammelmandssukkersyge ligger måske i musklernes fedtlagringsevne

 

Et igangværende forskningsprojekt, som 31-årige phd-studerende Andreas Vigelsø Hansen arbejder på, undersøger, hvordan en inaktiv livsstil kan være med til at fremme udviklingen af gammelmands-sukkersyge, også kendt som type 2 diabetes.

Vi ved at både unge og ældre, der har en inaktiv livsstil, har højere risiko for at få type 2 diabetes end dem, der er mere aktive i hverdagen. Men vi kan ikke forklare præcist hvorfor. Hypotesen som undersøges er således, at inde i vores muskler findes en lang række molekyler, der kan binde og lagre det fedt, vi senere skal danne energi til at bevæge os med. Opstår der uligevægt mellem mængde af fedt der skal lagres og lagringskapacitet, kan der forekomme alvorlige blokeringer i muskelcellen. Dette kan accelerere udviklingen af type 2 diabetes.

I dette forskningsprojekt får en række unge og gamle mænd låst deres ene ben i en knæskinne i 14 dage hvorefter de trænes i 6 uger. Dette giver nogle meget markante ændringer i deres daglige aktivitetsniveau og dermed en unik mulighed for at undersøge disse mekanismer, når livsstilen ændres.

Resultaterne skal bidrage til vores forståelse af præcis hvilke mekanismer i vores muskler der fejler, når gammelmandssukkersyge udvikles.

 

 

”Aktiv aldring” fra de ældres eget perspektiv

I phd-projektet ”Aktiv Aldring, fællesskab og velfærdsteknologi”, undersøger 31-årige phd-studerende Aske Juul Lassen, hvordan aktiv aldring er en del af ældres hverdag. Aktiv aldring kan betyde mange ting, men bliver ofte reduceret til motion og arbejde. De ældre har imidlertid deres egne fortolkninger.

I dette projekt opfattes aktiv aldring som meget mere end individualisering, fysisk aktivitet og policy-programmer. Her lægges fokus på de aktive ældres hverdagspraksis, og på hvordan de deltager i fællesskaber på aktivitetscentrene, samt hvordan velfærdsteknologi (blodsukkermålere, smart homes, ældrealarmer mv.) indgår i det aktive ældreliv. Ved at forstå aktiv aldring fra de ældres eget perspektiv, viser projektet, hvordan aktiv aldring kan betyde et væld af forskellige ting, så som samvær omkring billard, snapse-drikkeri og politisk engagement. Projektet, der beskrives mere uddybende i tidsskriftet Sygeplejersken nr. 3, februar 2013, viser således, at der er mange forskellige måder at udvikle aktiv aldrings-politik og velfærdsteknologier på; og peger på vigtigheden af, at forstå de aktive ældres praksis grundigt, inden man forsøger at presse et snævert aktivitetsbegreb ned over de ældres hoveder.

 

Se evt. mere på sundaldring.ku.dk for yderligere information, eller kontakt Line Damberg ldam@sund.ku.dk