3. oktober 2014

 

Kl. 9.00-10.15

Parallelle symposier og frie foredrag

 

 

 

Symposium: Palliation og rehabilitering til syge og svækkede ældre mennesker

Ordstyrer: Jette Thuesen, Jorit Tellervo og Mette Raunkiær, PAVI - Videncenter for Rehabilitering og Palliation, SIF/SDU.

 

Lene Jørgensen, sygeplejerske og Helene Heindorf, fysioterapeut, Palliativt Team, Vejle Sygehus

Palliation og rehabilitering med afsæt i palliativt team. Er det noget særligt, når målgruppen er syge og svækkede gamle mennesker – og kan palliation og rehabilitering gå hånd i hånd?

 

Mette Foldager, udviklingssygeplejerske på Geriatrisk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus

Palliation og rehabilitering med afsæt i geriatrisk afdeling. Hvordan kan palliation koordineres med øvrige indsatser i det geriatriske felt?

 

Karen la Cour, ergoterapeut, p.hd. og Åse Brandt, ergoterapeut, p.hd. forskningsinitiativet for Aktivitetsstudier og Ergoterapi, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU

Hverdagen med livstruende sygdom. Hvilke behov og problemer oplever mennesker med livstruende sygdom i hverdagen – og er der forskel ift. alder?

 

Kl. 9.00-10.15

Parallelle symposier og frie foredrag

 

 

Frie foredrag

Ordstyrer: Charlotte Juul Nilsson, lektor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Social Medicin, KU

 

Nina Greiffenberg, fysioterapeut, MI; Anne Skjoldan, cand.mag. MPG; Tina Gamstrup Nørholm, fysioterapeut, MR; Eva Ejlersen Wæhrens, MScOT, dr.med.sci (ph.d.); Ulrik Hesse, can.scient.stat., Gladsaxe Kommune

Livskvalitet og funktionsevne - en undersøgelse af hjemmehjælpsmodtagere, der er rehabiliteret i Gladsaxe kommune i årene 2012 – 2013.

 

Helene Hoffmann, adm. direktør, Type2dialog

Implementering af META-rehabilitering på ældreområdet

 

Louise Thule, chef for Virksom Træning, Ældre og Handicapforvaltningen,

Odense Kommune

"Rehabilitering version 2.0”: Odense Kommune som case

 

Kl. 9.00-10.15

Parallelle symposier og frie foredrag

 

 

 

Frie foredrag

Ordstyrer: Eva Algreen-Petersen, konsulent, ph.d., Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune

 

Pernille Ravn Jakobsen, lektor, projektleder, Finn Mogensen, ph.d. forskningsprogramleder for Velfærdsteknologi og Rehabilitering, University College Syddanmark

Betydningen af anvendelse af Virtuel genoptræning for borgeren

 

Helene Nikolajsen, fysioterapeut, cand.scient.san., Charlotte Aagaard Nielsen, fysioterapeut, cand.scient.san., University College Syddanmark

Personforflytning i et rehabiliterende perspektiv, et observationsstudie

 

 

Agnete Meldgaard Hansen, ph.d.-studerende, Center for Arbejdslivsforskning, Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring (ENSPAC), Roskilde Universitet

Rehabiliterende kropsarbejde i ældreplejen

Kl. 9.00-10.15

Parallelle symposier og frie foredrag

 

 

 

Symposium: Uden mad og drikke duer rehabilitering ikke

Ordstyrer: Julie Møller, fuldmægtig, Socialstyrelsen

 

Julie Møller, fuldmægtig, Socialstyrelsen

Hvilken rolle spiller ernæringsindsatser i kommunale rehabiliteringsforløb?

 

Anne Marie Beck, seniorforsker, EFFECT, Herlev Hospital

Uden mad og drikke duer helten ikke

 

Birgitte Højlund, ergoterapeut og udviklingskonsulent

Alle arbejder da i deres eget hjem - Måltidet som udgangspunkt for hverdagsrehabilitering på plejecentret

 

Kl. 10.15-10.45

 

 

Kaffebuffet med brød, juice og frugt

Kl. 10.45-12.00

Parallelle symposier og frie foredrag

 

 

 

Symposium: Copenhagen Aging and Midlife Biobank – beskrivelse af studiet og tidlige resultater

Ordstyrer: Rikke Lund, lektor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Social Medicin, KU

 

Rikke Lund, lektor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Social Medicin, KU

Præsentation af Copenhagen Aging and Midlife Biobank

 

Åse Marie Hansen, professor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Social Medicin, KU

Social ulighed i allostatic load

 

Charlotte Juul Nilsson, lektor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Social Medicin, KU

Social ulighed i kronisk sygdom, selvvurderet helbred og funktionsevne

 

Erik Lykke Mortensen, professor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Miljø og Sundhed, KU

Kognitiv funktion og demografiske faktorer

 

Kl. 10.45-12.00

Parallelle symposier og frie foredrag

 

 

 

Frie foredrag

Ordstyrer: Anders Møller Jensen

 

Anders Møller Jensen, ph.d.-studerende, Klinisk Institut, Syddansk Universitet / udviklingskonsulent, Center for Forskning i Aldring og Demens (CFAD) VIA University College, Stina Bjørnskov, adjunkt, Ergoterapeutuddannelsen, Center for Forskning i Aldring og Demens (CFAD) VIA University College

”Liv i minderne”– et redskab til at fastholde identiteten hos mennesker med demens. Resultater af en evalueringsundersøgelse (demens)

 

Birgitte Woge Nielsen, lektor, VIA University College, Aarhus, Mette Lysdal Heinze, ergoterapeut, Kjellerup Kommune

Op af stolen - Fysisk aktivitet i naturen for ældre med demens

 

Inge Kolind, specialkonsulent, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune

Udvikling af et aktivitetstilbud til ældre hjemmeboende 65 + årige borgere

 

Lise Nevstrup Andersen, ergoterapeut og Master i Natur, Sundhed og Haver, Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune

Aldrig for gammel til naturoplevelser (aktiviteter)

 

Kl. 10.45-12.00

Parallelle symposier og frie foredrag

 

 

 

Frie foredrag

Ordstyrer: Anne Marie Beck, seniorforsker, EFFECT, Herlev Hospital

 

Bettan Bagger, seniorlektor, Kitt Vestergaard, seniorlektor, Lone Bech, adjunkt, Lars Heegaard Jensen, adjunkt, Mette Andresen, seniorlektor & ph.d., University College Sjælland

Sammenhængende forløb for borgere med KOL med særligt fokus på den oplevede kvalitet i hverdagsliv og forløb

 

Kitt Vestergaard, seniorlektor, Bettan Bagger, seniorlektor, Lone Bech, adjunkt, Lars Heegaard Jensen, adjunkt, Mette Andresen, seniorlektor & ph.d., University College Sjælland

Sammenhængende forløb for borgere med KOL, med særlig fokus på teknologi

 

Karen Margrethe Maglekær, lektor, cand.cur., Ulla Dalby, adjunkt, University College Sjælland

Faktorer der fører til genindlæggelse eller uhensigtsmæssige indlæggelser

 

Britta Hørdam, seniorforsker, University College Sjælland

Ældres muligheder for inddragelse i eget forløb i overgange mellem hospital of hjemmepleje

 

Kl. 10.45-12.00

Parallelle symposier og frie foredrag

 

 

Symposium: Når livet skal høres hele livet

Ordstyrer: Søren Hougaard, Høreforeningen

 

Søren Hougaard, generalsekretær, European Hearing Instrument Manufacturers Association

Hvor mange taler vi om – og hvad taler vi om?

 

Kirsten Worsøe, hørekonsulent, Specialcenter Roskilde (SRC) Kommunikation

Høretab og ko-morbiditet

 

Anne-Mette Mohr, psykolog, Psykologcentret NV, København

De psykosociale følger af høretab

 

Majbritt Garbul Tobberup, landsformand, Høreforeningen

Hør lige her!

 

 

 

Kl. 12.00-13.15

 

 

 

 


Frokost inkl. kaffe

 

Kl. 12.00-13.15

 

 

 

 

 

Kl. 13.15-14.00

 

Initierende frokostmøde om etablering af Dansk Gerontologisk Selskabs Forum for Kvalitativ Gerontologi (DGS-K)

Ordstyrer: Anne Leonora Blaakilde, forskningslektor, ph.d., Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, KU

 

Kirsten Avlund Prisen

Prisforelæsning og overrækkelse af ærespris

Årets vinder: Aske Juul Lassen

 

Kl. 14.00-14.15

 

 

Afslutning

v/Professor Tine Rostgaard, formand for DGS