2. oktober 2014

 

Kl. 9.00-9.30

 

Registrering, kaffebuffet med brød, juice og frugt

 

Kl. 9.30-10.00

 

 

Velkomst

v/Professor Tine Rostgaard, formand for DGS

 

Kulturelt indslag

 

Kl. 10.00-12.00

 

 

Perspektiver på rehabilitering

 

Oplæg om det historiske perspektiv

v/Professor Emerita Marianne Schroll

 

Oplæg om det økonomiske perspektiv

v/Professor Kjeld Møller Pedersen, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, SDU

 

Oplæg om det politiske perspektiv

v/Fuldmægtig Anja Bihl-Nielsen, Kontor for Ældre og Demens, Socialstyrelsen

 

Oplæg om ældreperspektivet

v/Videnskabelig assistent, ph.d. Jette Thuesen, PAVI, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, SIF/SDU

 

Oplæg om omsorgsperspektivet

v/Professor Karen Christensen, Afdelingen for Sociologi, Bergen Universitet

 

Debat. Ordstyrer: Professor Tine Rostgaard, formand for DGS  

 

         Kl. 12.00-13.15

 

Frokost inkl. kaffe

 

 

 

 

Kl. 13.15-14.30

Parallelle

symposier og frie foredrag

 

 

Symposium: Erindrings-, identitets- og relationsarbejde med ældre

Ordstyrer: Morten Hedelund, projektleder,

Ensomme Gamles Værn

 

Morten Hedelund, projektleder,

Ensomme Gamles Værn.

Fortæl for Livet – livsfortællingsgrupper for ældre

 

Jon Dag Rasmussen, ph.d.-studerende,

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

At komme hinanden nærmere via læsegrupper

 

Nelli Øvre Sørensen, lektor, Mette Andresen, lektor,

Forskning og Innovation, University College Sjælland

Ældre borgere sociale relationer og kulturinstitutioners rolle i social inklusion

 

 

Kl. 13.15-14.30

Parallelle

symposier og frie foredrag

 

 

 

Symposium: Rehabilitering i medvind og modvind

Ordstyrer: Maj Vingum Jensen, seniorkonsulent,

Ældre Sagen

 

Pernille Tufte, seniorkonsulent, Ældre Sagen

Rehabilitering i tilknytning til hjemmehjælp


Marie Lilja Jensen, konsulent, Ældre Sagen

Rehabilitering og pårørende og frivillige

 

Mirjana Saabye, seniorkonsulent, Ældre Sagen

Rehabilitering og patientinddragelse

 

Maj Vingum Jensen, Seniorkonsulent, Ældre Sagen

Genoptræning og vedligeholdende træning i kommunerne

Kl. 13.15-14.30

Parallelle

symposier og frie foredrag

 

 

 

Symposium: Professionerne og borgeren

Ordstyrer: Anne Liveng, lektor,

Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, RUC

 

Mette Andresen, lektor, Tania Hansen cand.pæd.ant., Dorte Tovgaard cand.pæd.psych., Kirsten Teilgaard Lund, cand.cur., Katja Arnoldi, lektor, Nelli Øvre Sørensen, ph.d., University College Sjælland

Hverdagsliv med demens: perspektiver fra demente, deres pårørende og frivillige

 

Jette Henriksen, lektor, Inge Bundgaard Øster, adjunkt, Karen Pallesgaard Munk, ekstern forskningslektor,

Center for Forskning i Aldring og Demens, VIA University College

Er det de unges drøm at passe de syge ældre?

 

Bjarne Rose Hjortbak, forsker og konsulent, MarselisborgCentret

Det professionelle faglige skøn – en undersøgelse af professionelles faglige skøn ved vurdering af behov for kommunal forankret rehabilitering ved kræft

 

Ulla Christensen, lektor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU, Gritt Marie Malling, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU,

Berit Christensen, evalueringsmedarbejder, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune

Mødet mellem den ældre borger og det kommunale system; hvordan forstås og forhandles hverdagsrehabilitering

Kl. 14.30-15.15

Kaffebuffet med kage, juice og frugt

Kl.15.15-16.30

Parallelle symposier og frie foredrag

 

 

 

Symposium for ph.d.-studerende

Ordstyrer: Charlotte Juul Nilsson, lektor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Social Medicin, KU

 

Eksperter: Professor emerita Marianne Schroll og Lektor Bernard Jeune, Dansk Center for Aldringsforskning, SDU

 

Ph.d. studerende:

Tove Lise Nielsen, CFK, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Marselisborg- Centret samt Ergoterapeutuddannelsen VIA University College

Rehabilitering af ældre i eget hjem – et studie af effekt og af borgernes perspektiv

 

Kathrine Rayce, Center for Innovativ Medicinsk Teknologi, Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet

Tværsektorielle telemedicinske, superviserede træningsforløb ved KOL

 

Louise Scheel Thomasen, Center for Sund Aldring, KU

”Jeg vil bare gerne være mig selv igen”

 

Kl.15.15-16.30

Parallelle symposier og frie foredrag

 

 

 

Symposium: VEGA NYT: Teknologi - Betydning og velvære

Ordstyrer: Projektleder Inger-Lise Dyrholm, VEGA

 

Pia Østergaard, leder, Demenscenter Viborg,

”Teknologi i Hverdagen - Når hukommelsen svigter" - forskellige hjælpemidlers livsforbedrende potentiale

 

Emma Winther, leder, Kastaniehaven, Give

"Sig det med Billeder" - brug af digitalt understøttet fortælling og billedbårne kontaktformer

 

Knud Ramian, seniorkonsulent, Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland Århus

Teknologiens betydning - for hvad?

Kl.15.15-16.30

Parallelle symposier og frie foredrag

 

 

 

Symposium: Socialpolitiske og gerontologiske refleksioner over rehabiliteringsperspektivet

Ordstyrer: Jette Thuesen, ph.d., videnskabelig assistent, PAVI, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, SDU.

 

Karen Christensen, professor, afdelingen for Sociologi, Bergen Universitet

Socialpolitiske refleksioner over rehabiliteringsperspektivet

 

Tine Rostgaard, professor med særlige opgaver, Centre for Comparative Welfare Studies, Institut for Statskundskab, Ålborg Universitet

Rehabilitering som social investeringspolitik

Kl. 15.15-16.30

Parallelle

symposier og frie foredrag

 

 

Symposium i 2 dele om hverdagsrehabilitering

Ordstyrer: Eva Algreen-Petersen, konsulent, ph.d., Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning

 

Symposium del 1

Knud Erik Jensen, konsulent, Udvikling og Dokumentation

Hverdagsrehabilitering i plejebolig: Brug af egen kraft giver liv – på trods af svækkelse – et projekt støttet af Helsefonden

 

Symposium del 2

Dorte Steenberg, næstformand, DSR

Hverdagsrehabilitering: reel selvbestemmelse og frihed til at klare sig selv eller et samfundsmæssigt opdragelsesprojekt af ældre.

 

 

Kl. 16.30-17.00

 

Ekstraordinær generalforsamling for medlemmer af DGS

 

Kl. 16.45-17.45

 

 

 

 

Kl. 18.00-18.30

 

 

 

Sammen! Kig ind på Aktivitetscenter Skt. Josef.

En film om sociale relationers betydning for sundhed blandt ældre.  

v/ Anne-Katrine Hansen, visuel antropolog, dokumentarfilmmager og Kamilla Nørtoft, post.doc., Center for Sund Aldring (CESA), KU.

 

Århundredets børn

v/Professor Emerita Marianne Schroll

Drinks (serveres i hall foran lokale F)

Kl. 18.30-?

 

3-retters middag efter køkkenchefens valg.