Velkommen til DGS-K

 - en del af Dansk Gerontologisk Selskab

Tilbage til start

Klik her for at komme tilbage til DGS' forside.

Om DGS-K

 

Dansk Gerontologisk Selskab – Kvalitativt Forum

 

Det danske landskab inden for kvalitativ forskning i gerontologi er vidtfavnende og broget. Mangfoldigheden i forskningsmæssige interesser er vokset særligt de seneste år og spreder sig i dag over emner som livsløb og livshistorier, sociale relationer og repræsentationer, professioner, sygdom og sundhed, krop og kreativitet, bolig og teknologi, mm.. En fællesnævner for de mange typer af forskningsprojekter er, at de alle arbejder med metoder og/eller resultater, der går tæt på ældre mennesker, deres livsverden og/eller deres udtryksformer. Med kvalitativ forskning i gerontologi følger i øvrigt, at der tages samfundsmæssigt relevante temaer op; nye indsigter bringes frem i lyset, hvormed der skabes basis for nye forståelser og forandringer af reel betydning for de mennesker, det handler om.

 

Indtil nu har der dog ikke eksisteret et samlende forum for kvalitativ forskning i dansk gerontologi. Der har således manglet et sted, hvor vidensdeling og diskussioner på tværs kan finde sted.

 

Med dette som baggrund blev der afholdt et initierende møde ved Dansk Gerontologisk Selskabs (DGS) nationale konference i Middelfart (oktober 2014). Målet var at etablere et netværk under Dansk Gerontologisk Selskab for forskere med interesse for kvalitativ gerontologi. Hensigten er at skabe rum for samtaler om de emner, teorier, metoder og analyser, der optager os, når vi forsker i aldring, alderdom og ældre. Vi håber, at DGS-K vil danne basis for inspiration, kontakter og samarbejde på tværs, samt styrke det kvalitative felt som helhed

 

Opbakningen til dette forslag har været stor. Mange har erklæret sig interesseret i at være med i netværket, og der er blevet udarbejdet en mailingliste til distribution for information om det videre arbejde, ligesom der er blevet etableret en gruppe på fire personer, der har taget opgaven med at få etableret DGS-K på sig. Det drejer sig om Anne Leonora Blaakilde, Line Folsgaard Pedersen, Ditte Stilling Bochorst samt Sara Mosberg Iversen.

 

 

Medlemsskab

Det er vigtigt at bemærke, at DGS-K ikke er at forstå som en formel forening med en bestyrelse, men som en underafdeling af DGS. Det kræver derfor medlemskab i DGS, hvis man ønsker at tilhøre DGS-K. Vi vil på det første kvartalsmøde drøfte organiseringen af DGS-K yderligere.

 

DGS-K får fremover en selvstændig plads på DGS-hjemmesiden, og det tilhørende nyhedsbrev og tidsskrift står klar til benyttelse for medlemmer af DGS-K. Udover at det umiddelbart er naturligt at etablere dette netværk under Dansk Gerontologisk Selskabs paraply, så ser vi det også som en fordel, ikke mindst fordi DGS tilbyder ovennævnte platform at bygge op omkring, og fordi DGS allerede indgår i et nationalt og internationalt netværk, IAGG, International Association of Gerontology and Geriatrics, hvorigennem DGS-K også vil få adgang til viden om og deltagelse i de internationale sammenhænge.

 

Sådan melder du dig ind:

Du finder en indmeldelsesblanket til DGS-K her

Det koster ikke noget for medlemmer af DGS.

For at blive medlem af DGS: gå også ind på www.gerodan.dk og udfyld tilmeldingsblanket

 

 

 

Aktiviteter i DGS-K

For at få forankret DSG-K som fælles nationalt forum vil der som udgangspunkt blive holdt to landsdækkende møder om året, ét i Østdanmark og ét i Vestdanmark. Det står dog alle medlemmer frit for at arrangere flere møder i større eller mindre fora mellem disse to møder.

Målet er, at DGS-K bliver et meningsfyldt og involverende forum for aktører inden for kvalitativ gerontologisk forskning fra hele landet. Vi håber, at interesserede medlemmer selv vil være med til at fylde ideer og arrangementer ind i denne forening på længere sigt, fx med studiegrupper, skrivegrupper mm.

Husk blot at skriv til DGS-K organisationskomiteen og giv besked, så vi kan få arrangementet på DGS hjemmesiden og i Nyhedsbrevet Nyt om Gammelt.

 

 

Møderne holdes primært som fyraftensmøder, der kræver tilmelding, hvor man kan forudbestille et let måltid. Som udgangspunkt er der fastlagt en gentagende struktur for møderne, som giver plads til oplæg og diskussion, et fællesmøde vedr. DGS-K, netværkstid og et fagligt anderledes indslag som film, museumsbesøg eller lignende

 

Se under opslaget Arrangementer for at holde dig ajour. Hvis du har tilmeldt dig mailinglisten, får du automatisk besked, når der er nye arrangementer.

 

 

 

Med venlig hilsen fra

 

Anne Leonora Blaakilde

Ph.d., lektor,

Medier, Erkendelse og Formidling

Københavns Universitet

ablaa@hum.ku.dk

 

Sara Mosberg Iversen

Ph.d., lektor,

Institut for Kulturvidenskaber

Syddansk Universitet

siv@sdu.dk

Hvad står DGS – K for?

DGS-K er et netværk under Dansk Gerontologisk Selskab for forskere med interesse for kvalitativ gerontologi. Hensigten er at skabe rum for samtaler om de emner, teorier, metoder og analyser, der optager os, når vi forsker i aldring, alderdom og ældre. Vi håber, at DGS-K vil danne basis for inspiration, kontakter og samarbejde på tværs, samt styrke det kvalitative felt som helhed.