Velkommen til DGS-K

 - en del af Dansk Gerontologisk Selskab

Tilbage til start

Klik her for at komme tilbage til DGS' forside.

DGS- K 2015, årsberetning

 

Anne Leonora Blaakilde

 

DGS-K blev etableret ved DGS´s nationale konference i 2014 som et netværk for medlemmer af DGS, der interesserer sig for kvalitativ gerontologi. Der blev nedsat en organisationskomite bestående af  Sara Mosbjerg Iversen, SDU, Line Folsgaard Petersen, VIA Århus,

Ditte Stilling Borchorst, RUC og initiativtageren Anne Leonora Blaakilde, KU.

Meningen med netværket er udveksling af viden og erfaring om kvalitativ gerontologi, så medlemmer stilles frit for at skabe læse- skrive-, eller andre arbejdsgrupper, hvad enten det er som et tilbud til hele DGS-K eller bare for få medlemmer, som ønsker at gå i dybden med særlige emner. Udover at være en national netværksgruppe for alle, er der desuden skabt to undergrupper fra hhv. Øst -og Vestdanmark, som kan arrangere mindre netværksmøder, så ikke den lange og dyre transport forhindrer medlemmer i at mødes så ofte, som vi gerne vil. Men alle er altid velkomne til alle arrangementer. Vi holder arrangementer på skift i vores respektive organisationer sidst på eftermiddagen (16-18 eller evt. længere) og sørger for, at man kan købe noget spiseligt.

I 2015 blev der afholdt fem velbesøgte og livlige møder i DGS-K.

 

 

26.januar, Københavns Universitet: “Kvalitativ forskning i institutioner med, for eller sammen med ældre. Undersøgelse, etik, samarbejde og formidling”.

Oplæg af Ditte Stilling Borchorst, Ph.d.-studerende, RUC:

Kritisk psykologisk praksisforskning om nødkaldsapparater, tryghed og anerkendelse i et aldrende samfund

Oplæg af Eva Algreen-Petersen, Anne Leonora Blaakilde og Christine E. Swane, hhv. Københavns Kommune og Ensomme Gamles Værn:

Aktionsforskning og etnografisk feltarbejde på mangfoldighedsplejehjem.

 

27. april, Københavns Universitet. Her diskuteredes organisation og planlægning af årets arrangementer. Desuden holdt Ditte Stilling Borchorst et oplæg om den viden, hun har skaffet om etiske retningslinjer og persondataloven ifm. sin forskning.

 

24.august, Syddansk Universitet, Odense. Temaeftermiddag om modstand

Oplæg af Jette Thuesen, SDU: Modstand i senlivet.

Oplæg af Anne Leonora Blaakilde, KU: Folkelige modstandsformer og kulturteori.

Oplæg af Sara Mosberg Iversen, SDU, Odense: Bedstemorspil, ambivalens og parodi.

 

1.oktober, Metropol, København. Tema om STS (Science, Technology Studies)

Oplæg: Bettan Bager, RUC: Telemedicin og egenomsorg.

Oplæg af Malene Bødker, Folkesundhedsvidenskab, KU: Hverdagsrehabiletering som teknologi

Oplæg af Loa Kristensen, Antropologi, KU: Hverdagsrehabilitering

 

3. november. Comwell Nyborg, DGS nationale konference. Planlægningsmøde for 2016.

 

16.december, EGV, København med temaet: Feltarbejde blandt og med ældre fra etniske minoriteter

Christine E. Swane, Eva Algreen-Petersen og Anne Leonora Blaakilde holdt hver et oplæg om deres igangværende arbejde med et forskningsprojekt på Peder Lykke Centret i København.

Dernæst holdt Birgitte Gade Brander og Irene Nørlund fra Metropol også oplæg om deres igangværende projekt med ernæring og sundhed blandt en gruppe indvandrerkvinder på Peder Lykke Centret.

EGV sponsorerede aftensmaden, som vi takker for.

 

Til sidst ønskede vi hinanden god jul og tak for et spændende år i DGS-K. Vi takker især Ditte Stilling Borchorst, som gjorde et stort arbejde for at samle os, indtil hun måtte melde sig ud af DGS-K organisationskomiteen på grund af for meget arbejde.

 

Vedr. indmeldelse:

I menulinien kan du komme frem til en tilmeldings-'blanket' til DGS-K.

Her kan du samtidig melde dig ind i DGS, hvis du ikke er medlem allerede.