Velkommen til DGS-K

 - en del af Dansk Gerontologisk Selskab

Referat fra første arrangement

  Første møde i DGS-K

   Det første møde i det nye Kvalitative Forum af DGS blev afholdt d. 26.
   januar 2015 på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling med
   deltagelse af ni gerontologer, som deltog i ivrig dialog om emnet
   “Kvalitativ forskning i institutioner med, for eller sammen med ældre.
   Undersøgelse, etik, samarbejde og formidling”. Der var oplæg fra
   henholdsvis Ditte Stilling Borchorst om sit ph.d-projekt om nødkald, og
   fra trioen Christine E. Swane, Eva Algreen Petersen og Anne Leonora
   Blaakilde om deres projekt med følgeforskningen af Danmarks første
   mangfoldighedsplejehjem i Københavns Kommune.

   Efter halvanden times diskussion om emnet, (som var svær at stoppe), var
   det tid til at tale om fremtiden for DGS-K. Vi blev enige om, at det kan
   være svært at samle interesserede fra hele landet hele fire gange om året,
   så derfor vil vi indskrænke de formelle møder til to; et på Sjælland og et
   på Fyn eller i Jylland. Det betyder, at næste formelle møde vil blive
   afholdt på Syddansk Universitet i Odense til sommer, formentlig i august.
   Tid og sted bliver fastlagt snarest.

   Imidlertid kan DGS-K også fungere som paraply for mindre og mere lokale
   arrangementer. Derfor vil Sara Mosbjerg Iversen, der venligt har tilbudt
   sig som tovholder for mailingliste for alle interesserede, udtænke et
   system, som vi kan anvende til at orientere hinanden og annoncere for både
   eksterne, større arrangementer, og lokale, interne møder, bare for sådan
   nogle som os i DGS-K.  Skriv derfor til Sara, hvis du vil med på listen,
   eller hvis du har annonceringer, der skal ud og som samtidig kan komme med
   på vores del af DGS´s hjemmeside: siv@sdu.dk