Velkommen til DGS-K

 - en del af Dansk Gerontologisk Selskab

Tilbage til start

Klik her for at komme tilbage til DGS' forside.

Forskningsgruppemøde 1/10 2015

 

Vi holder vores andet DGS-K- eftermiddagsmøde i København. Alle medlemmer af DGS-K er velkomne – samt dem, der gerne vil blive det.

 

Torsdag den 1. oktober 2015, kl. 16.00 – 18.00, 

på: Professionshøjskolen Metropol, 

Pustervig 8 ved Kultorvet

1126 Kbh K. 

 

Ved det seneste møde tilkendegav flere, at de gerne vil bruge DGS-K eftermiddagsmøderne som forskningsgruppe, hvor vi kan tage teoretiske tekster og artikler op til diskussion, ligeså vel som egne tekster, udkast til artikler og konkrete forskningsmæssige udfordringer.

Ved det kommende møde vil Kitt, Bettan, Malene og Loa give fire små korte oplæg, som alle tager udgangspunkt i STS ph.d.-kurset, som de alle deltog i på Center for medicinske videnskabs- og teknologistudier på Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU. Titlen på kurset var: Introduction to medical science and technology studies: Networks, embodiment and biopolitics. 

 

De fire præsentationer vil omhandle følgende:

 

Bettan: Mit projekts titel er: Telemedicin og egenomsorg – et ph.d. studie af hvordan KOL patienten lærer kompetence – hvordan kompetence bliver til hos borgeren med KOL. Projektet er etnografisk studie, hvor det empiriske grundlag baserer sig på observationsstudier og kvalitative interviews (Spradley, 1979) med fokus på tele-medicinske forløb, fra den konkrete planlægning, opsætning, undervisning, afprøvning, udførelse og frem til anvendelsen af telemedicin i patientens hverdag.  Projektet tager afsæt i Science and Technology Studies (STS), hvor videnskab og teknologi forstås som sociale aktiviteter, hvor der er en forbundethed mellem aktiviteter og institutioner og samfund, teknologi og videnskab (Huniche & Olesen, 2014; Sismondo, 2008). Projektet har endvidere (blandt andet) en post-fænomenologisk tilgang (Don Ihde og Veerbeck) og vil således udforske den gensidige konstituering af teknologi og menneske, der forekommer i den konkrete praksis. Postfænomenologi adskiller sig fra klassisk fænomenologi og retter sit fokus direkte på den betydning teknologi har for vores erfaring af verden. Teknologier er multistabile og telemedicin kan indgå på forskellig vis i patientens hverdag. Det er igennem konkrete relationer, at teknologi og menneske får en konkret betydning, hvorfor relationerne er relevante at fokusere på ift. den lærings- eller tilblivelsesproces, der skal fremme kompetence til egenomsorg.

 

Loa: Da jeg fulgte kurset, var jeg netop i gang med at udvikle mit projektdesign og planlægge mit feltarbejde. Jeg oplevede, at visse aspekter af ANT/post-ANT var inspirerende og nyttige i denne proces, og det vil jeg gerne fortælle om i mit oplæg.

 

Malene: Jeg vil ligge op til en diskussion om, hvordan ANT og symbolsk interaktionisme i kombination kan anvendes i min analyse af hverdagsrehabilitering, eksemplificeret med begrebet ”enabling infrastructures”.

 

Kitt: Mit oplæg tager afsæt i feltarbejdet omkring telemedicin, sygeplejeprofession og –identitet.

 

Hver præsentation vil være vare ca. 10-15 minutter og rundes af med en fælles diskussion. I tillæg til dette vil vi foreslå, at vi slutter af med en snak om, hvad vi vil bruge de kommende møder til.

 

Vi sørger for, at der er kaffe/the og kage til alle. Derudover kan vi også sørge for at er lidt mad til dem der ønsker det. Det vil koste 40 kr pr. deltager, som kan betales på dagen.

 

Tilmelding sker ved at skrive til: dittes@ruc.dk. Meddel i den forbindelse gerne om du ønsker mad/drikke på dagen

Vi ser frem til oplæg, fælles refleksion og diskussion

 

Med mange hilsner

Anne Leonora Blaakilde, Line Folsgaard Petersen, Sara Mosberg Iversen og Ditte Stilling Borchorst