Velkommen til DGS-K

 - en del af Dansk Gerontologisk Selskab

Tilbage til start

Klik her for at komme tilbage til DGS' forside.

Feltarbejde, etniske minoriteter

 

Medlemsmøde i DGS-K: Feltarbejde blandt og med ældre fra etniske minoriteterKvinder

 

16. december 2015 fra kl. 16.00-18.00

 

 

Mødested: EGV i København,

Fondenes Hus, Otto Mønsteds Gade 5

 

 

Tilmelding til  Anne Leonora Blaakilde ablaa@hum.ku.dk

 

NB: tilmelding nødvendig pga. låst dør

 

I København er oprettet et Mangfoldighedsplejehjem på det etablerede plejehjem Peder Lykke Centret.

 

Her foregår to forskningsprojekter, som fokuserer på etniske minoriteter og mangfoldighed.

 

Det ene projekt er et følgeprojekt, der for Københavns Kommune og Ensomme Gamles Værn følger processen med at udvikle et mangfoldighedsplejehjem. Deltagere er Eva Algreen-Petersen, Anne Leonora Blaakilde og Christine E. Swane.

 

Det andet projekt udføres af Ernæring og Sundhed, Metropol med deltagelse af Birgitte Gade Brander og Irene Nørlund, der arbejder med et projekt sammen med marokkanske kvinder på den tilstødende daghøjskole. Vægten her ligger på empowerment, inklusion, sundheds- og madlitteracy.

 

Til dette DGS-møde vil vi fremlægge det igangværende arbejde og diskutere udfordringer med feltarbejde blandt ældre fra etniske minoriteter.