Velkommen til DGS-K

 - en del af Dansk Gerontologisk Selskab

Tilbage til start

Klik her for at komme tilbage til DGS' forside.

April-møde i DGS-K 2015

 

Kære alle  

Ved det første møde i DGS-K var der flere der tilkendegav interesse for at danne en forskningsgruppe, der mødes med jævne mellemrum og diskuterer vores igangværende arbejde med kvalitativ gerontologi.  Dette ønske vil vi meget gerne bakke op om, og vi inviterer derfor til et eftermiddagsmøde i København: 

 

Mandag den 27 april 2015, kl. 16.00 – 18.00, 

på: København Universitet, KUA, 

Karen Blixens Vej 4

2300 Kbh S. 

 

Alle medlemmer af DGS-K er velkomne – samt dem, der gerne vil blive det.

 

Vi vil foreslå, at vi bruger det første møde på sammen at diskutere, hvad vi vil bruge gruppen til, samt hvor ofte vi vil mødes. Mulighederne er mange: eksempelvis kan gruppen fungere som forum for at få taget teoretiske tekster og artikler op, ligeså vel som egne tekster, udkast til artikler og konkrete forskningsmæssige udfordringer. Det afhænger af hvad der er stemning for.

 

I tillæg til denne diskussion vil vi foreslå, at vi fortsætter metodediskussionen fra det første DGS-K møde. I den sammenhæng, vil Ditte Stilling Borchorst spore os ind på emnet med et mindre oplæg. Her vil hun fortælle lidt om den videre viden hun har gjort sig omkring lovmæssige og etiske retningslinjer for forskning med ældre, samt fortælle lidt om de metodevalg, hun har truffet siden sidst.

 

Endelig kan vi slutte af med at se en film sammen, hvis der er stemning for dette.

Andre forslag og indslag er også velkomne.

 

Vi kan evt. sørge for at der er lidt brød, pølse, ost, osv. samt kaffe the og kage til alle der ønsker det. Det vil koste 40 kr pr. deltager, som kan betales på dagen.

 

Tilmelding sker ved at skrive til: dittes@ruc.dk. Meddel i den forbindelse gerne om du ønsker mad/drikke på dagen og om du eventuelt vil være interesseret i at se en film efter mødet. Alle tilmeldte modtager nærmere oplysninger om lokalet hvor mødet holdes, når tiden nærmer sig. Skulle nogen være så uheldige at være forhindret i at kunne deltage i mødet, men stadig ønske at være med i gruppen, så skriv også gerne og meddel dette – Så har vi nemlig en fornemmelse af hvor mange, der samlet set er interesseret i at være med.

 

Vi er klar over, at nogen af jer bor langt fra København, og at I kan have vanskeligt ved at finde tid til at deltage i mødet. En mulig løsning på dette er, at der etableres yderligere en regional netværksgruppe, som mødes et andet sted i landet. Dette vil vi gerne støtte op om, hvis der viser sig at være flere, der ønsker dette. I den sammenhæng kan Google-netværket evt. bruges til at kommunikere sammen om at få etableret en gruppe.

 

Afslutningsvist vil vi minde alle om, at det næste halvårlige møde i DGS-K bliver holdt i Odense, Mandag den 24. August 2015, kl: 14.00-18.00. Temaet for dagen vil være “modstand”.  Vi håber på at se flere af jer til mødet i Odense. Sæt i hvert fald gerne kryds i kalenderen. Når tiden nærmer sig vil vi sende mere information ud om dagens program m.m..

 

Med forårslune hilsner

Anne Leonora Blaakilde, Line Folsgaard Petersen, Sara Mosberg Iversen og Ditte Stilling Borchorst