Velkommen til DGS-K

 - en del af Dansk Gerontologisk Selskab

Tilbage til start

Klik her for at komme tilbage til DGS' forside.

26. januar 2015 15.30 – 20.30

 

Indkaldelse til første mødearrangement i DGS-K

(Mødet har fundet sted – se referat her!)

 

Seminar med temaet:

”Kvalitativ forskning i institutioner med, for eller sammen med ældre.

Undersøgelse, etik, samarbejde og formidling”

For medlemmer af DGS (indmeld dig her)

 

Tid: 26. januar 2015 kl. 15.30 – 20.30. (inklusiv sandwich og tid til diskussion af fremtidsmuligheder i DGS-K.
Sted: KUA2 i lokale 14.3.38

Tilmelding til: Sara Mosberg Iversen, siv@sdu.dk inden 20.1.2015.

For dem, der ønsker sandwich, indbetales 45 kr til mobile pay: 60174694 senest 20.1.2015.

 

Program:

15.30-17.00

To oplæg á 15 min. om etiske udfordringer på institutionsfeltarbejde af hhv. Ditte Stilling Borchorst og Anne Leonora Blaakilde sammen med Eva Ahlgren-Petersen.

Derefter diskussion af fælles erfaringer, problemstillinger og løsninsgforslag.

Nogle af de udfordringer, vi gerne vil diskutere, er:

– Organisering af forskningsarbejdet i samarbejde med ledelse og personale,

– Loyalitetshensyn og tavshedspligt i krydsfeltet mellem beboere, personale,ledelse og forvaltning

– Informeret samtykke, når de involverede personer er for mentalt svækkede til at forstå vores ærinde

– Hvordan får man adgang til etnografisk materiale, når de mennesker, man gerne vil studere, er for     mentalt svækkede og har flere alvorlige diagnoser – som måske ikke engang er udredt?

17-18.00 Sandwich til dem, der har forudbestilt. Mens vi spiser: Netværksmøde i plenum: Introduktion om DGS-K, tanker, ideer og forslag til samarbejdsmuligheder og aktiviteter.

18-18.30 Mindre netværksgrupper kan etableres. (Eller man kan holde en pause)

18.30-20.30 Visning af filmen: The best exotic Marigold Hotel

 

 

Oplæg nr. 1:

 

Kritisk psykologisk praksisforskning om nødkaldsapparater, tryghed og anerkendelse i et aldrende samfund

Ditte Stilling Borchorst, Ph.d.-studerende,

Ph.d.-programmet Hverdagslivets socialpsykologi, Roskilde Universitet

Kontakt: dittes@ruc.dk
Ph.d.-projektet stiller skarpt på ældre med nødkald i egen bolig og deres perspektiv på nødkaldet som praksis. Der stilles eksempelvis spørgsmålstegn ved hvorvidt de oplever nødkaldsapparatet som en tryghedsskabende foranstaltning, og, om (og på hvilken måde) de oplever at det udvider eller begrænser deres deltagelses- og handlemuligheder i dagligdagen, samt hvorvidt de oplever at denne praksis influerer på deres relation til ældreplejen. Der udføres kvalitative interviews, deltagerobservationer og dokumentanalyse. Dertil gennemføres der løbende analyser i samarbejde med de ældre og øvrige involverede deltagere i projektet.

 

Oplæg nr 2:

 

Aktionsforskning og etnografisk feltarbejde på mangfoldighedsplejehjem.

Eva Algreen-Petersen, Anne Leonora Blaakilde og Christine E. Swane,

Fra hhv. Københavns Kommune og Ensomme Gamles Værn

Kontakt: Anne Leonora ablaa@hum.ku.dk
En forskningsgruppe på tre følger etablering og udvikling af Danmarks første mangfoldighedsplejehjem. Der udføres aktionsforskning, kvalitative interview og etnografisk feltarbejde i den tre-årige periode, som projektet løber over, og dette følges tæt af plejehjemsledelsen og kommunen. En tredjedel inde i processen har de involverede forskere forskellige erfaringer med udfordringer omkring dette forskningsprojekt, som vi gerne vil drøfte med andre, der har lignende erfaringer med henblik på at udveksle gode råd og ideer.

Sæt kryds i kalenderen.

 

For medlemmer af DGS (indmeld dig her)

Læs om DGS-K her

 

Med venlig hilsen fra

DGS-K kernegruppen:

 

Anne Leonora Blaakilde

Ph.d., lektor,

Medier, Erkendelse og Formidling

Københavns Universitet

ablaa@hum.ku.dk

Ditte Stilling Borchorst

Ph.d.-studerende

Institut for Psykologi og Uddannelses-

forskning. Subjekt, teknologi og social

praksis.

RUC, dittes@ruc.dk

 

Sara Mosberg Iversen

Ph.d., lektor,

Institut for Kulturvidenskaber

Syddansk Universitet

siv@sdu.dk

Line Folsgaard Petersen

cand.scient.soc. (M.S.S., O.T.)

Uddannelsesleder

VIA Ergoterapeutuddannelsen

Professionsbachelor

Campus Aarhus N

LIFP@VIA.DK